Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono II,dari Putradalem no.3

Diposting oleh De Soesoehoenan Pakoe Boewono II en Familie | 00.37 | 0 komentar »

Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono II, dari Putradalem no.3 ;

No.3. Sampejandalem Ingkang Sinoehoen Kangdjeng Soesoehoenan Pakoe Boewono III, berputra ;

0 komentar